Cuidíonn Ceardlanna Ábhar Speisialta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain le Daltaí a Ullmhú don Ardteistiméireacht

D’fhreastail os cionn 300 dalta ar fud Lár na Tíre ar cheardlanna athbhreithnithe ábhar speisialta na hArdteistiméireachta a d’eagraigh Dámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta de chuid Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an tseachtain seo caite.

Cuireadh béim sna ceardlanna, arbh cheardlanna praiticiúla iad agus a ceapadh chun cuidiú le daltaí ullmhú dá scrúduithe Ardteistiméireachta, ar dhá réimse ábhar speisialta: Staidéar san Innealtóireacht agus sa Tógáil.

D’fhreastail na rannpháirtithe ar shraith léachtaí agus léirithe saotharlainne inar cumhdaíodh réimse leathan topaicí, lena n-áirítear Samhlú Faisnéise Tógála, Caighdeán an Uisce, Hiodrálaic, U-Luachanna agus Tástáil Coincréite, Fisic na Polaiméire, Uathoibriú chun Rialú agus Próiseáil Polaiméire.

Soláthraíodh eochairchur i láthair spreagúil chomh maith inar tugadh sonraí faoin topaic speisialta i bpáipéar na Teicneolaíochta Innealtóireachta san Ardteistiméireacht - sa chás sin na prionsabail bhunúsacha lena gcuirtear taca faoi oibriú agus cur i bhfeidhm theicneolaíocht na bhfeithiclí uathrialaitheacha.

“Tá ár gceardlanna spraíúla praiticiúla ceaptha chun tuiscint láidir a thabhairt do dhaltaí ar réimsí ábhar speisialta agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí ar fud earnáil an oideachais dara leibhéal,” a dúirt Breda Lynch, atá i gceannas ar Rannóg Polaiméire, Meicniúla agus Deartha na hinstitiúide.

“Feidhmíonn na ceardlanna chomh maith mar fheithicil chun daltaí a ullmhú don aistriú go dtí oideachas tríú leibhéal trí chaitheamh leo amhail is dá mba mic léinn fochéime iad – ón seachadadh ábhartha, go dtí rochtain a thabhairt dóibh ar shaotharlanna úrscothacha agus fiú ligean dóibh turgnaimh a dhéanamh le trealamh den scoth ó bhonfhoinse”, a mhínigh sí. “Tugann sé sin blaiseadh dóibh ar cad atá á thairiscint agus cuidíonn sé leo ina bpróiseas cinnteoireachta don Lár-Oifig Iontrála.

Ba é sin tuairim a d’athluaigh Joe Lawless, ceann Rannóg Innealtóireachta Sibhialta agus Ceirdeanna na hinstitiúide, a dúirt: “Tá oideachas STEM ríthábhachtach maidir le todhchaí shochaí na hÉireann agus gairmeacha na chéad ghlúnta eile ceannairí a mhúnlú – rud a éascaítear sna ceardlanna sin.”

Institiúid bheoga, chomhaimseartha is ea Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain a shainítear le sármhaitheas acadúil sa teagasc, san fhoghlaim agus sa taighde. Tá rath suntasach uirthi i rith na bliana, go háirithe as a bheith ainmnithe mar ‘Institiúid Teicneolaíochta Éireannach na Bliana’ 2020 . Tá an institiúid sa seachtú háit anois in The Sunday Times Good University Guide, tábla sraithe oifigiúil na hÉireann ina rangaítear 19 n-institiúid ardoidheachais na tíre i gcoinne a chéile. 

Baineann an onóir seo leas as a rath as an ngradam gradamach a bhuachan in 2018 agus as teacht sa dara háit in 2017. Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain sa chéad áit chomh maith maidir le taighde agus ar fud earnáil an ardoideachais teicneolaíochta agus liostaíodh í mar an ‘25 Ollscoil is Fearr Feidhmiú ar domhan le haghaidh Taighde Idirdhisciplíneach’ de réir U-Multirank in 2019 agus 2018. 

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain sa chéad áit ar bhonn comhsheasmhach as ‘an gcorpas mac léinn is sásta’ ina gcuimsítear cé chomh sásta is atá mic léinn lena gcéim agus lena n-eispéireas foriomlán mar mhac léinn, de réir Shuirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn. Is é seo an séú bliain ar rátáladh an institiúid sa chéad áit ar bhonn náisiúnta. 

Tá an institiúid beagnach réidh le stádas ollscoile teicneolaíochta a bhaint amach chomh maith – rud a chiallaíonn go mbeidh céim ollscoile á baint amach ag gach mac léinn isteach na chéad bhliana.

Download Hi-Res Image for Cuidíonn Ceardlanna Ábhar Speisialta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain le Daltaí a Ullmhú don Ardteistiméireacht

Share This News Story